หมึกถั่วเหลืองอีโค

หมึกถั่วเหลืองอีโค

หมึกถั่วเหลืองอีโค

โซยิน

หมึกถั่วเหลืองเป็นหมึกชนิดหนึ่งที่ทำจากถั่วเหลือง เมื่อเทียบกับหมึกปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม หมึกจากถั่วเหลืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า อาจให้สีที่แม่นยำกว่า และทำให้กระดาษรีไซเคิลง่ายขึ้น แห้งช้ากว่าหมึกจำนวนมาก

ข้อตกลงผู้ใช้ Soyseal

ข่าวประชาสัมพันธ์