บรรจุภัณฑ์

PUNDY ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจเราเน้นการพิมพ์เป็นหลัก

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

1.ถุงOPP

กระเป๋า OPP กระเป๋า OPP กระเป๋า OPP กระเป๋า OPP กระเป๋า OPP กระเป๋า OPP

2.หดห่อ

ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด ฟิล์มหด

ข่าวประชาสัมพันธ์