Quy trình sản xuất da

Quy trình sản xuất da

Quy trình sản xuất da

Nhật ký da / tạp chí / máy tính xách tay

  1. Định cỡ
  2. Cắt bế
  3. Hiệu ứng Logo : Dập nổi / Gỡ lỗi / Dập / Mạ vàng hoặc bạc
  4. Gấp : Góc gấp bằng tay hoặc bằng máy
  5. Dán keo: Để dán da vào rổ bằng bàn chải hoặc máy phun keo
  6. Khâu
  7. Hoàn thiện
  8. QC (Kiểm soát chất lượng)

Thông cáo báo chí